118 ماډلونه او مشخصات

انجن کلونه د انجن ډول
1.2 (53 hp) 1962 Premier 118 1962 – 1.2 (53 hp)
#بېرته سر ته